Jóga ve službách zdraví

Podle odhadu zkušených lékařů je třeba léky nebo jinými léčebnými prostředky léčit 20-30 % lidí.Ostatní nemocní by se mohli léčit přirozeným způsobem:změnou životosprávy,zvýšením pohybové aktivity,upravením výživy, otužováním,fytoterapií, změnou postojů k životu k okolí.Při studiu jógy brzo zjistíme, že odpovídá požadavkům moderní medicíny,ovlivňuje komplexně celého člověka, snaží se o získaní rovnováhy v narušeném organismu.K dosažení tohoto cíle nabízí jóga možnost výběru jednoduchých když velmi účinných praktik, které zvládne každý bez ohledu na věk.Uvedeme -li organismus do rovnováhy ,ovlivníme tím kladně jeho nepříznivý stav. Jedním z projevu moderního života je využití jógy k regeneračním ,rehabilitačním a léčebným účelům.

Při józe je třeba počítat s dvěma účinky:

Nespecifické-prevence, posílení imunity, snížení reakce na podněty, příjemnost, přeladěním systému vegetativního nervstva na parasympatikus-celkové zklidnění.

Specifické cíleně působí na zjevnou poruchu v těle i v mysli. Obecně platí zásada, že jógové cvičení je vhodné až po odeznění akutního stadia nemocí.

Jógou se snažíme vyrovnat člověka v rovině emoční,intelektuální a fyzické a odstraňovat příčiny poruch.Člověk tím ,že cvičí aktivně posiluje vůli pro ovlivnění svého zdraví, podílí se na regeneračním a léčebném procesu.

Obecné účinky: podle účinku rozlišujeme cvičení aktivační a relaxační.

Drážděním jednoho orgánu dochází k tlumení orgánu druhého(astma-zvracení tlumí dráždivost dýchacích cest, masáž nosních sliznic hadičkou snižuje náchylnost k migrénám)

Působení jógových praktik: dýchací systém autonomní systém , vnitřní orgány-drážděním dochází k reflexním změnám.Význam v prokrvení – krátkodobé překrvení a nedokrvení významně ovlivňuje funkci orgánu.

Vnímáni-dle jógy má každá činnost tři aspekty :

a) co skutečně děláme

b) co přitom pociťujeme

c) jak se přitom měníme

Vnímaní vnější: cvičeni na soustředění pocitu z prstu , čela, nosu,dechu,pokožky, svalů.

Vnímaní vnitřních orgánu: přes břišní cvičení jako je nauli, udyana, agnisara dhauti.

Bolest a jóga: objevené endorfiny vyvolané cvičením tlumí bolest a vyvolávají příjemný stav.Může se vyvolat i opačný stav při spěchu. Při cvičení se omezuje vnímáni vnějších pocitu z okolí na vnímání zevnitř.Příjemné pocity vytvářejí motivaci a jsou odměnou za úsilí a vynaložený čas.

Jógové techniky jsou založeny na soustavným drážděním reflexivních zón a sliznic a tím se dosahuje vyšší stability regulačních pochodů. Drážděním jednoho systému dojde k utlumení druhého systému.

Když shrneme své povídaní, tak můžeme konstatovat , že jóga je vědecká , odpovídá moderním požadavkům medicíny. Chce to jen jedno , překonat svou lenost a začít cvičit.

Začít může každý v jakémkoliv věku a kdykoliv. Kdy – kde a jak ? Vše najdete na naších webových stránkách .